MHS Logo

Intervju med våre ansatte

Vi i Marine Hybrid Solutions (MHS) har gleden av å dele et intervju med våre ansatte. Hva motiverer dem? Hvordan opplever de arbeidshverdagen? Er MHS så fleksible og innovative som vi påstår å være?

"Å redusere utslipp er viktig for å fortsette å nyte denne kloden så mye som vi gjør. Å være mer effektiv med energien vi bruker er avgjørende for å opprettholde vår livskvalitet. I MHS utvikler vi verktøy som lar oss være smartere på vannet og det initiativet vil aldri foreldes." Seán Mac an Bháird

Recruitment and development

Motivasjonen inn en oppstartsbedrift

Å starte i en oppstartsbedrift krever dedikasjon og en sterk motivasjon. For Markus og Seán var denne motivasjonen basert på unike muligheter.

Markus: «Det å være med fra begynnelsen av hos en startup virket som noe som kunne være en uvurderlig erfaring.»

Seán: «Det er spennende å være involvert i oppstartfasen av et selskap som utvikler ny teknologi. Det er en fantastisk utfordring å strekke meg som prosjektleder. Det stemmer også overens med mine verdier å jobbe for et selskap som fokuserer på effektivitet og å forbedre verden vi lever i ved å jobbe mot en karbonfri fremtid.»

Interessante og utfordrene oppgaver

Arbeidsoppgavene i en oppstartsbedrift er ofte både interessante og utfordrende. Thea har funnet mye verdi i å være del av denne dynamiske prosessen.

Thea: «Frem til nå har vi fokusert på å bygge opp bedriften fra bunnen. Dette har skapt mange interessante og utfordrende oppgaver. Jeg har lært viktigheten av nøye og grundig arbeid samtidig som det er rom for å utforske og være kreativ.»

Et åpent arbeidsmiljø

Et åpent arbeidsmiljø er avgjørende for kreativitet og samarbeid. Thea, Markus og Seán har alle positive erfaringer med arbeidsmiljøet i MHS:

Thea: «Jeg vil beskrive arbeidsmiljøet som åpent, ærlig og varmt.»

Markus: «Min oppfattelse så langt er et hyggelig, åpent og fokusert arbeidsmiljø.»

Seán: «Jeg opplever vår arbeidshverdag som boblende, fleksibel og samarbeidsvillig.»

Deling av tanker og idéer

Åpen dialog og deling av ideer er essensielt i et innovativt miljø. Seán verdsetter begge denne delen av arbeidskulturen.

Seán: «Jeg verdsetter det å kunne dele ideer og tanker med kollegaene mine. Det er alltid fint at vi har dørene åpne for hverandre og oppmuntrer til dialog.»

Om å bidra til bedriftens overodnede mål

Motivasjonen i det daglige arbeidet henger sammen med selskapets overordnede mål. Thea og Seán finner begge inspirasjon i å bidra til bedriftens suksess.

Thea: «Gode kollegaer og vårt overordnede mål om å sørge for bedre og mer energieffektive løsninger for skip er noe som virkelig motiverer meg.»

Seán: «Som prosjektleder overvåker jeg de pågående prosjektene mens vi utvikler vår teknologi. Dette er en fantastisk mulighet til å lære fra elektrifiseringen og hybridiseringen av skip og videreformidle den erfaringen til teamet.»

Balansering av arbeid og fritid

En sunn balanse mellom arbeid og fritid er viktig for trivsel og produktivitet. Markus og Seán har funnet metoder for å oppnå denne balansen.

Markus: «Jeg har to dager hjemmekontor i uken, som tillater meg en litt mer fleksibel arbeidsdag, noe som hjelper mye med å redusere stress.»

Seán: «Det er alltid en utfordring å balansere livet og arbeidet. Det handler om kultur for å opprettholde en sunn balanse, og jeg føler at holdningen i selskapet bidrar til å ta tid for meg selv.»

Utvikling av kunnskap og ferdigheter

Kontinuerlig faglig utvikling er essensielt i en innovativ bedrift. Thea og Seán har begge hatt faglig vekst.

Thea: «Jeg har lært å være enda mer nøye enn jeg var tidligere. Jeg har også observert hvordan bedriften styres på en annen måte enn jeg har erfart i andre bedrifter, noe som jeg synes er svært interessant og lærerikt.»

Seán: «Min forståelse av marine elektriske og hybride drivlinjeløsninger har blitt betydelig dypere. Jeg berørte dem på universitetet, men å jobbe med det primært nå har gitt meg nye innsikter.»

Hvordan vi skal bidra til det grønne skiftet

Bærekraft er en kjerneverdi i MHS, og ansatte bidrar aktivt til dette målet. Thea og Seán er begge dedikerte til selskapets bærekrafts initiativ.

Thea: «Effektivisering av skipssystemer og bedring av informasjonsflyt på skip som bidrar til lavere utslipp er noe som er positivt for det grønne skiftet.»

Seán: «Å redusere utslipp er viktig for å fortsette å nyte denne kloden så mye som vi gjør. Å være mer effektiv med energien vi bruker er avgjørende for å opprettholde vår livskvalitet. I MHS utvikler vi verktøy som lar oss være smartere på vannet og det initiativet vil aldri bli foreldet.»

Further Reading

Thomas Scholz

Interview with Baumüller

Read our interview with Baumüller, a leader in electric automation and drive systems. With around 2,000 employees worldwide, they develop intelligent solutions for machine manufacturing and e-mobility, including maritime applications.

Read more "
en_GBEN