MHS Logo

Vår Visjon

Les mer om hvordan vi planlegger å levere fleksible, innovative og pålitelige løsninger for den maritime bransjen.

Løsninger

Marine Hybrid Solutions ønsker å videreutvikle den maritime teknologien med et friskt blikk og våre kunders behov i fokus. Vi er under utvikling av:

 • Integrert energi- til kraftsystem
 • Energikilder med elektrisk omforming og distrubisjon
 • Kontroll og automasjon om bord, sømløst integrert med sky-tjenester og tilgang fra land
 • Digital platform hvor data er strukturert, lagret og tilgjengelig gjennom åpen IT arkitektur
 • Sky-tjenester med standard- og tilpassede rapporter
 • Funksjonaliteter for optimalisering, simulering, systemer og analyser
An AI generated image of a man in a ship machine room holding a tablet
An AI generated image of a boat at sea with strobing lights surrounding the boat

Produkter

Vårt utvalg av produkter for den maritime industrien spenner fra komplette systemer til enkeltstående produkter og konsepter for maskinsikkerhet og effektivitet:

 • Elektriske fremdriftssystemer
 • Generatorsett som går på diesel og alternative drivstoff
 • Andre energikilder, som solcellepaneler, vindturbiner og batterier
 • Elektrisk koblingsutstyr og frekvensomformere
 • Kontroll- og automasjonssystemer
 • Roterende maskiner, motorer og generatorer
 • Brenselceller (kommer)

Tjenester

I tillegg til løsninger og produkter ønsker vi å være tilgjengelig for våre kunder med øyeblikkelig og kunnskapsrik ekspertise:

 • Støtte for optimal design av energi- og kraftsystemer
 • Bidra med ekspertise innen design og spesifikasjon av kontroll- og automasjonssystemer
 • Skytjenester med tilgang til strukturert skipsdata i tidsserier
 • Erfarne serviceingeniører og teknikere innenfor mekaniske, elektriske og automasjonssystemer
An AI generated image of a control room in a ship
nb_NONO