MHS Logo

Intervju med Anlegg og Marine Service

Vi i Marine Hybrid Solutions ønsker at våre kunder og interessenter skal få et innblikk i vår bedrift og eiere. Gjennom en serie av kommende intervjuer kan du lese om hvem Marine Hybrid Solutions er, våre eiere, våre ansatte og våre planer fremover. 

I dette kapittelet skal du få lese et intervju med Trond Olsen, administrerende direktør i Anlegg og Marine Service, majoritetseier av Marine Hybrid Solutions.

I AMS tas det ansvar for handlinger og beslutninger, og dette gjelder også i forhold til MHS. Vi har valgt å etablere dette selskapet fordi vi har tro på at samarbeidet vil bidra til verdiskaping for alle involverte parter og ikke minst, selskapets kunder.

Portrett av Trond Olsen, stort
Trond Olsen, Administrerende Direktør i Anlegg og Marine Service

Recruitment and development

Førstemann på dekk

Anlegg og Marine Service (AMS) har sin primære aktivitet innen motorservice og er en av Norges fremste leverandører innen sitt fagfelt. Gjennom sin kontinuerlige innsats og mål om å være «førstemann på dekk» har de over mange år bygget trygge kunderelasjoner.  

Selskapet er, og har alltid vært, en sirkulærøkonomisk bedrift som ser til at de ressurser som er tatt i bruk varer lengst mulig. De vil fortsette å utvikle seg inn i det grønne skiftet med nye produkter og tjenester som svarer på kunders behov for bærekraftige løsninger. 

Strategien bak å starte en fremtidsrettet maritim bedrift

Opprettelsen av Marine Hybrid Solutions (MHS) representerer en strategisk milepæl for AMS i retning mot en bærekraftig fremtid innen den maritime industrien. Ved å forene krefter med det tyske konsernet Baumüller, har de etablert grunnlaget for å tilby helhetlige og fremtidsrettede løsninger som går utover det tradisjonelle tjenesteomfanget til AMS. Sammen med og gjennom MHS er de dedikert til å levere innovative og skreddersydde løsninger som svarer på samfunnets, myndighetenes og kundenes økende krav til lav- og nullutslippsteknologi. 

Marine Hybrid Solutions er ikke en vanlig oppstartsbedrift

MHS skiller seg fra vanlige oppstartsselskaper ved å ha to erfarne industrielle aktører, Baumüller og AMS, som investor, partner og leverandør. MHS har et finansielt, markedsmessig og kompetansegrunnlag som gjør at de allerede ved oppstart kan tilby produkter og tjenester som etterspørres av aktører i maritim sektor. Fremover vil selskapets kompetente medarbeidere utvikle nye og innovative løsninger som behøves og etterspørres i den maritime industrien. 

Valget av konsernet Baumüller som partner

For å kunne tilby hybride lav- og nullutslippsløsninger, hadde AMS behov for en partner med betydelig kompetanse og portefølje innen elektro for å kunne tilby hybride løsninger for energikonvertering og fremdrift. Baumüller passet perfekt til denne rollen da deres produkter og tjenester er komplementære til AMS. Med Baumüller og AMS som eiere og partnere kan Marine Hybrid Solutions trygt tilby helhetlige og avanserte løsninger som møter de stadig mer krevende behovene i det maritime markedet. 

Sikkerheten og fremtiden for Marine Hybrid Solutions

I AMS tas det ansvar for handlinger og beslutninger, og dette gjelder også i forhold til MHS. De har valgt å etablere dette selskapet fordi de har tro på at samarbeidet vil bidra til verdiskaping for alle involverte parter og ikke minst, selskapets kunder. De vil aktivt delta på strategisk og operasjonelt nivå gjennom tett dialog for utvikling av produkter, tjenester og leveranser. 

 

MHS representerer en betydelig investering og satsing for AMS og er et sentralt element i deres strategi for fremtiden. I årene som kommer vil MHS utvikle seg til å bli en ledende og viktig leverandør av innovative og pålitelige hybride lav- og nullutslippsløsninger for energikonvertering, energidistribusjon og -lagring og fremdrift av fartøy. 

 

Videre Lesning

nb_NONO