MHS Logo

Intervju med administrerende direktør Børge Nogva

Vi i Marine Hybrid Solutions ønsker at våre kunder og interessenter skal få et innblikk i vår bedrift og eiere. Gjennom en serie av kommende intervjuer kan du lese om hvem Marine Hybrid Solutions er, våre eiere, våre ansatte og våre planer fremover. 

 

I dette kapittelet skal du få lese et intervju med Børge Nogva, administrerende direktør og deleier av Marine Hybrid Solutions (MHS): 

 

Jeg søker å utvikle forbedrede systemer og tjenester som sikrer stabilitet, sikkerhet, effektivitet og full innsikt i skipets operasjon ved å tilby tilgang til alle data

Portrett av Børge 2
Administrerende Direktør Børge Nogva i Marine Hybrid Solutions

Recruitment and development

Solid erfaring fra den maritime bransjen

Jeg er oppvokst i Brattvåg ved Vard Brattvåg-verftet på Sunnmøre og har over 30 års erfaring innen den maritime utstyrsindustrien. Jeg har jobbet i ulike roller innen ledelse, salg og forretningsområder for selskaper som Ulstein-konsernet, Rolls-Royce Marine, General Electric og Høglund Marine Solutions. Gjennom disse opplevelsene har jeg utviklet bred kunnskap om markeder, skipsystemer, teknologier, produkter og tjenester. 

Visjonen om å forbedre dagens skipssystemer

Erfaringene jeg har fra mine tidligere arbeidsplasser viste tydelig behovet for forbedring innen skipsindustrien. Dette motiverte meg til å være med på å starte og investere i MHS med mål om å utfordre og forbedre dagens systemer og tjenester. Skipsindustrien står overfor økende kompleksitet i integrasjonen av avanserte skipsystemer, og rederne møter nye utfordringer med å oppfylle kravene til skipenes drift. Jeg søker å utvikle forbedrede systemer og tjenester som sikrer stabilitet, sikkerhet, effektivitet og full innsikt i skipets operasjon ved å tilby tilgang til alle data. 

Hvordan MHS har fått en rakettstart

Gjennom vårt tette samarbeid med våre to store og pålitelige eiere, Anlegg og Marine Serice (AMS) og Baumüller, har MHS fått en rakettstart. Siden disse er etablerte og solide bedrifter kan vi allerede nå levere produkter og systemer. Ved siden av dette arbeider vi med å avdekke utfordringene og nye behov i dagens systemer og tjenester i den maritime bransjen. Over tid vil MHS være en leverandør av løsninger som inneholder alle komponenter og produkter relatert til fremdrifts- og energisystemer med nødvendige skytjenester og tilhørende funksjonaliteter 

De utfyllende rollende til eiere Baumüller og Anlegg og Marine Service

Anlegg og Marine Service (AMS) i Stavanger, majoritetseier i MHS, har sin primære aktivitet innen motorservice og er en av Norges fremste leverandører innen sitt fagfelt. Baumüller er et globalt selvskap med hovedkontor i Nürnberg i Tyskland. Deres produkter brukes i en rekke industrier og de kan tilby konkurransedyktige og pålitelige produkter for maritim bruk. For at vi som bedrift skulle kunne levere pålitelige produkter og systemer til våre kunder allerede fra oppstart, måtte vi sørge for å ha eiere innen forskjellige felt. AMS og Baumüller fyller hver sin rolle og gir MHS veiledning, kompetanseoverføring og ressurser for å bidra til MHS sin vekst og suksess. 

Effektivitet og utslipp i den maritime bransjen

Sjøfartsindustrien står overfor en rekke nye og strengere krav når det gjelder effektivitet og utslipp relatert til drift av verdens flåter. Vi ønsker å bidra positivt til målet om å redusere utslipp ved å tilby elektriske og hybrid-elektriske fremdriftssystemer i tillegg til programvare innen styring, automatisering og skytjenester. I løpet av våren 2024 har vi nå ansatt 9 personer som skal være med på å utvikle og lede de teknologiske tjenestene som vi skal levere på sikt. Parallelt med utviklingen vil vi tilby og levere produkter og systemer til hel- og hybridelektriske prosjekter til skip i Norge og Norden.   

Dette er noen av hovednøklene for å kunne sørge for sikker, stabil, effektiv og miljøvennlig drift. 

Keep it simple, stupid

Ordtaket «keep it simple, stupid”, er absolutt et av våre hovedmål når vi jobber med de komplekse tjenestene og systemene i den maritime bransjen. Over tid har det vokst frem en økende kompleksitet i integrasjonen av mer avanserte skipsystemer. Mens mange komponenter og produkter kan anskaffes med riktig kvalitet, er integrasjonen av slike og alle systemer om bord på skip en vanskeligere nøtt å knekke. Skipsbyggespesifikasjonene er for svake til å beskrive hvordan og hva som skal integreres. Generelt sett fører en svak forståelse av kontrollsystemer og mangelen på vektlegging av integrasjon og datadeling til svært fragmenterte løsninger med ustabile, uforutsigbare og rett og slett usikre operasjonelle forhold. 

 

Vi skal adressere disse utfordringene ved både å se på hvordan vi kan forenkle komplekse systemer, men også utvikle tjenestene basert på hvordan våre kunder ønsker at dagens- og fremtidens systemer og tjenester skal se ut og fungere. Dette vil være til fordel for både sikkerheten, effektiviteten, ansatte om bord og interessenter. 

For å nå våre mål skal vi benytte ny teknologi innen hardware og software. Spesielt vil vi se på hvordan kunstig intelligens med maskinlæring kan benyttes for å både håndtere og strukturere data. 

Blant de beste

Et ordtak som stadig gjentas hos oss er: «Blant de beste». Dette er målet vårt for MHS. Vi har visjoner om hvordan vi ønsker å utvikle og forbedre dagens systemer og løsninger, men det finnes flere gode leverandører av slike systemer i dag. Vi skal ikke tro at vi er bedre enn disse, men vi setter som mål å være «blant de beste». Våre kjerneverdier ærlig, lojal og ydmyk holder oss nede på bakken samtidig som vi tillater oss å ha drømmer og visjoner om hva vi ønsker å få til. 

Videre Lesning

nb_NONO